VONWILLERKA - kulturní centrum

... jedinečné místo pro kulturu, svatby, oslavy a firemní akce v Žamberku

Kulturní centrum Vonwillerka

Kulturní centrum Vonwillerka je budováno jako zvláštní část Muzea starých strojů a technologií v bývalé textilní továrně Vonwiller & Comp. Jeho činnost je zaměřena na organizování kulturních a společenských akcí. Za podpory Pardubického kraje, města Žamberku a dalších podporovatelů se podařilo adaptovat jednu výrobní halu na víceúčelový kulturní sál, ke kterému se postupně rozšiřuje zázemí tak, aby se rozšířila i škála akcí, které zde půjde provozovat. Mimo to Kulturní centrum Vonwillerka nabízí využití prostor muzea i společenského sálu k pořádání soukromých, společenských, propagačních, vzpomínkových či rodinných oslav. Již několik desítek párů si tyto netradiční industriálně laděné prostory zvolilo k tomu, aby si zde řekli své "ano". A aby se poté k nám do továrny rádi vraceli, třeba i se svými potomky, například na dny otevřených dveří nebo další kulturní akce.

 

Historie

 

Vonwillerova textilní továrna v Žamberku

Rozvoj lehkého průmyslu byl v 19. století podporován Rakousko-Uherským státem, a toho využil švýcarský podnikatel Mikuláš Vonwiller a založil již před rokem 1833 v Hylvátech u Ústí nad Orlicí továrnu na sukna.

Ve stejném období vypsal majitel žambereckého panství John Parish soutěž na vybudování továrny na výrobu vlněného zboží. Vítězi bylo slíbeno právo používat bezplatně vodní sílu a bezúročná půjčka 100 000 zlatých. Ze všech zájemců byl vybrán Mikuláš Vonwiller ze St. Gallen ve Švýcarsku, kterého John Parish znal ze svého působení ve velkoobchodu v Hamburku, kdy spolupracoval s Vonwillerovým obchodním domem v Miláně. Se stavbou továrny bylo započato v roce 1833 a dokončena byla v roce 1834. Vedením továrny byli pověřeni tři bratři Strasserové ze Švýcarska, kteří zde zavedli švýcarský způsob zpracování vlny. Oproti zdejším zvyklostem se vlna před zpracováním preparovala kravským mlékem, ne olejem. Továrna byla poháněna vodním kolem, které zajišťovalo mechanický pohon přádelny a úpravny. Přípravna tkalcovny a tkalcovna na vodní kolo napojeny nebyly, protože zde používané stroje byly na ruční pohon (ruční stavy a snovadla).

Vonwillerova textilní továrna v Žamberku

V roce 1854 zakladatel továrny Mikuláš Vonwiller zemřel a továrnu převzal jeho mladší syn Emil, který v Brně „Na Cejlu“ založil obchodní dům. Starší syn Oskar řídil milánský obchodní dům, který byl až do roku 1890 centrálou všech podniků Vonwiller & Comp.

V říjnu roku 1887 nastoupil do vedení podniku Edmund Pintner, pocházející z centra vlnařské výroby – Brna a rodiny vlastníků továrny „Václav Pintner v Brně“. Za působení E. Pintnera se kvalita látek vyráběných v Žamberku tak vylepšila, že byly k nerozeznání od nejlepších látek anglických. V roce 1893 ředitel Edmund Pintner zemřel a vedení továrny převzal jeho synovec Edmund Kirsch.

Posledním ředitelem továrny byl Edmundův syn, Richard, jenž se dožil jejího znárodnění v roce 1945. Kirchové byli veřejně odsouzeni za kolaboraci s Němci a znárodněni na základě Benešových dekretů. (Dle našich informací a vyprávění potomků Renáty a Charlieho pomáhali židovké sestřenici Vonwillerů.) Po znárodnění utíkají přes Slovensko do USA, kde dodnes žijí. Edmund Kirch dožil v tajném pokoji v tovární vile.

I za komunismu se podařilo udržet vysokou kvalitu látek, s exportem výhradně na západ. Ačkoliv na to měli nárok, nežádali Kirschovi továrnu zpět. Měli již svůj život v USA. Kromě toho by je pravděpodobně čekal soud, kde by museli prokázat, že nekolaborovali s Němci.

Posledním majitelem byla firma Royan a.s. Pardubice, která ukončila svůj provoz v roce 2006.

 

Fotogalerie

Kulturní centrum Vonwillerka

Kulturní centrum Vonwillerka sídlí v bývalé textilní továrně Vonwiller & Comp a jeho jeho činnost je zaměřena na organizování kulturních a společenských akcí, svateb a soukromých, společenských, propagačních, vzpomínkových či rodinných oslav. Od roku 2017 jsme na továrně uskutečnili nespočet akcí a svateb, nakoukněte prosím do fotogalerie a nechte se inspirovat. Těšíme se Vás :)

  • Všechny
  • kulturní akce
  • svatby
  • firemní akce
  • dny otevřených dveří

Kulturní akce

Svatby

Firemní akce

Dny otevřených dveří

Kulturní akce

Svatby

Firemní akce

Dny otevřených dveří

Kulturní akce

Svatby

Firemní akce

Dny otevřených dveří


více foto na FB profilu

Naše služby

Kulturní centrum Vonwillerka nabízí využití prostor muzea i společenského sálu k pořádání soukromých, společenských, propagačních, vzpomínkových či rodinných oslav.

Kulturní akce na Vonwillerce - připravujeme podrobné informace

Kulturní akce

Pořádáme originální veřejné kulturní a společenské akce. Zároveň jsou prostory vhodné pro soukromé společenské, propagační, vzpomínkové či rodinné oslavy.

Svatby na Vonwillerce - připravujeme podrobné informace

Svatby

Chcete pojmout Váš svatební den trochu nestandardně? Nabízíme Vám uspořádání svatební hostiny v originálním prostředí bývalé textilní továrny Vonwiller & Company.

Firemní akce

Naše industriální a netradiční prostory jsou vhodné pro různé typy formálních i neformálních firemních setkání, např. školení, večírky, teambuildingy, konference apod.

Muzeum starých strojů

Muzeum starých strojů a technologií je zaměřeno na různá odvětví historické techniky a jejího vývoje v Rakousko-Uhersku a následně v Československu, kde většina exponátů je plně funkčních.

Kontaktní informace

Kulturní centrum Vonwillerka, z.s.

Adresa:

Betlém 506, 564 01 Žamberk

IČ: 05530792, DIČ CZ0553079

nejsme plátci DPH

Web:

www.vonwillerka.eu

E-mail:

kultura @ vonwillerka.eu

Telefon:

+420 733 704 650

Facebook:

@vonwillerka

Instagram:

@vonwillerka

Muzeum starých strojů a technologií

Adresa:

Betlém 506, 564 01 Žamberk

IČ: 22682431 DIČ: CZ22682431

nejsme plátci DPH

Web:

www.starestroje.eu

E-mail:

muzeum @ starestroje.eu

Telefon:

+420 737 239 065 (průvodce)

Facebook:

@starestroje

Instagram:

@muzeumstarychstroju